Tségiizh
NAALYÉHÉ BÁ HOOGHAN
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Tségiizh

Tségiizh éí Diné Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; Tó Naneesdizí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Tségiizh éí 37°0′27″ NHK dóó 110°12′11″ EʼE-gi bił hazʼą́.

Tsáskʼeh bá hooghan "Goulding's Lodge" wolyéhígíí éélkid.


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ