Tʼiistsʼóózí (naalyéhé bá hooghan)

Tʼiistsʼóózí
NAALYÉHÉ BÁ HOOGHAN
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Tʼiistsʼóózí (naalyéhé bá hooghan)

iistsʼóózí éí Diné Bikéyah bikáaʼdi (Tséhootsooí Bił Hahoodzo biyiʼdi) áhootʼéego bił hazʼą́.

Tʼiistsʼóózí éí 35°30′32″ NHK dóó 110°04′27″ EʼE-gi bił hazʼą́. Tʼiistsʼóózí éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,227 adéesʼeez.GNIS

Naalyéhé bá hooghan áadi siʼą́ą́ ńtʼę́ę́ʼ; Hastiin Nééz dóó Hastiin Bichidí dóó Táchii’nii Ts’ósí léiʼ éí naalyéhé bá hooghandi ndaalnish ńtʼę́ę́ʼ.