Shádiʼááhjí Ayaaí Ahééháshį́į́h Hahoodzo

Shádiʼááhjí Ayaaí Ahééháshį́į́h Hahoodzo
Kéédahatʼínígíí (2010)
637,026

Shádiʼááhjí Ayaaí Ahééháshį́į́h Hahoodzo éí Naakaii Bikéyah biyiʼdi bił hazʼą́.

Shádiʼááhjí Ayaaí Ahééháshį́į́h Hahoodzo éí 28,536 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 637,026 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).