Ndilkalí
NAALYÉHÉ BÁ HOOGHAN
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Ndilkalí (naalyéhé bá hooghan)

Ndilkalí éí Diné Bikéyah bikáaʼdi (Tséhootsooí Bił Hahoodzo biyiʼdi) áhootʼéego bił hazʼą́.

Ndilkalí éí 35°54′30″ NHK dóó 109°56′32″ EʼE-gi bił hazʼą́.GNIS

Naalyéhé bá hooghan áadi siʼą́ą́ ńtʼę́ę́ʼ.