Iiʼniʼ Tłʼiishtsoh Bikéyah
Kéédahatʼínígíí (2005)
634,982

Iiʼniʼ Tłʼiishtsoh Bikéyah éí Naakaii Dootłʼizhí Bikédaayah naʼhósʼaʼdi siʼą́. Dziłgaiitsoh Honeezkʼazii bighą́ąʼdi éí siʼą́.

Iiʼniʼ Tłʼiishtsoh Bikéyah éí 14,824 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 634,982 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2005góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck éí Iiʼniʼ Tłʼiishtsoh Bikéyah binaatʼáanii nilį́; áádóó Lotay Tshering éí díí kéyah biwááshindoondi alą́ąjįʼ dah sidá.