nv-0 Díí choyoołʼįįhí Diné bizaad doo bił bééhózin da.

I can edit my home page but only from my DELL PC with its dying network card.