Azhí Bichʼáh yiisdiisí éí Naaki góneʼ yéigo daʼahijoogą́ą́ʼ yę́ędą́ą́ʼ nihiih ashiikéʼ nidaazbááhígíí akwiitʼéígoʼ dáʼyiizhí (díí éí bee wooʼjiʼ).

Bichʼáh yiisdisí siláo Binááʼádaałtsʼózí yiiłdáʼhághąąʼ (WWII).