Kwį́į́n Elizabeth II éí Tótaʼ Dineʼé Bikéyah binatʼáanii nilį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; Tótaʼ Dineʼé nilǫ́ǫ Béésh Bichʼahii yáshchíín ńtʼę́ę́ʼ. Bimá yę́ę éí ałdóʼ Elizabeth wolyéé ńtʼę́ę́ʼ; bizhéʼé yę́ę éí Albert wolyéé ńtʼę́ę́ʼ. London bikindę́ę́ʼ naagháá ńtʼę́ę́ʼ.

HM Kwį́į́n Elizabeth II

Tótaʼ Dineʼé Bikéyah dóó Nahatʼeʼiitsoh Bikéyah dóó Deeteel Bikéyah dóó Łeesdísí Bikéyah dóó nináánákitsʼáadah kéyah bikwį́į́n nilį́į́ ńtʼę́ę́ʼ.