chʼil
Kʼíshíshjį́į́zh
Toxicodendron radicans, leaves.jpg
Ndaʼałkaahí bikʼehgo
Toxicodendron radicans
wolyé

íshíshjį́į́zh éí Náhookǫsjí kéyah dah siʼánígíí hólǫ́; ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Toxicodendron radicans" deiłníigo dayózhí.

Kʼíshíshjį́į́zh bitsʼą́ą́dóó hagaan tódaʼdiisoolAłdóʼ yídííłtah...


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ