Kégiizhí

Kégiizhí tsʼaaʼiilééh. 1916 yihah yę́ędą́ą́ʼ éélkid.Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ

Bitsįį yishtłizhii Shádiʼááh dóó Eʼeʼaahjí W.B.A.di kéédahatʼínígíí bikéyah
tʼáá dah siʼąą ńtʼę́ę́ʼ beʼelyaaígíí