Dichin. 1941 biiyiʼ yihah yę́ędą́ą́ʼ Leningrad di bílaʼashdlaʼí dichin yiʼkʼéʼ siidtʼį́į́hgo éélkid.
Naakaii Łizhiní Bikéyahdi bílaʼashdlaʼí dichiin yiikʼé sidah.