Bistahí
NAALYÉHÉ BÁ HOOGHAN
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Bistahí (naalyéhé bá hooghan)

Bistahí éí Diné Bikéyah bikáaʼdi (Tʼiistsʼóóz Ńdeeshgizh Bił Hahoodzo biyiʼdi) áhootʼéego bił hazʼą́.

Bistahí éí 36°16′40″ NHK dóó 108°15′22″ EʼE-gi bił hazʼą́. Bistahí éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,794 adéesʼeez.GNIS

Naalyéhé bá hooghan áadi siʼą́.