nn-2 Denne brukaren har god kjennskap til nynorsk.