fa-4

تسلط این کاربر به‌ زبان فارسی در حد زبان مادری است.‏