az-3 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə başa düşür.