Cu-TableImage.svg

Béésh łichíiʼii éí béésh átʼé áádóó chemical element éí (Cu); disxǫǫs dóó łichʼíigo naashchʼą́ą́ʼ. Naaná periodic table néélʼį́į́hgo naaltsoos bikáaʼgi, béesh łichiiʼii éí námboo 29 góneʼ yiisdzoh.

Béésh łichíiʼii (~4 cm aniiłtsoʼ)